Wyświetl większą mapę

Kontakt:

Eco-Inwest Spółka z o.o.
ul. Chodnikowa 33
40-845 Katowice

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Katowicach
Nr KRS 0000235194
NIP 954-251-95-42
REGON 240112351

Sekretariat: Tel/fax: 32/782 23 25
e-mail: eco-inwest@tlen.pl
Zarząd: Tel/fax: 501 103 683
e-mail: eko.inwest2010@gmail.com
Dział handlowy:

Tel/fax: 502 049 361
e-mail: zrebka@wp.pl
e-mail: renszu@eco-inwest.katowice.pl
Copyright ©2012 by EKO-INVEST